ФАВ Pickup Trucks в Трейд-ин

I поколение (2004 - 2010)

ФАВ Pickup Trucks, цены и комплектации на I поколение